Savet brænde

Vores savede brænde er rester fra vores møbelproduktion i længder op til 35 cm.

Vi leverer savet brænde med egen lastbil, der bagtipper på anvist plads, forudsat der er kørefast underlag og plads til lastbilen. 

Brænde kan også afhentes på savværket på hverdage i tidsrummet 8.00 - 14.00, mod kontant betaling.


Betalingsbetingelser: Forudbetaling eller kontant ved levering.