Virksomheden
Davinde Savværk A/S er en familieejet virksomhed, etableret i 1910, i Davinde, overtaget af Helge Mikkelsen i 1941. Virksomheden blev flyttet til den nuværende placering i midten af 40'erne, hvor virksomheden over årene har udviklet sig til et solidt løvtræssavværk.

Virksomheden beskæftiger ca. 50 personer, som hver dag er med til at sikre, at vi kan levere et kvalitetsprodukt og overholde vore aftaler.

Vi er udelukkende en ordreproducerende virksomhed, hvor hovedparten af produktion går til møbelproducenter i Skandinavien, men har også eksport til andre lande både i og udenfor Europa.

Davinde Savværk arbejder i høj grad på at være en grøn og miljøvenlig virksomhed. Virksomheden bruger egen produktion af savsmuld og spåner til h.h.v. opvarmning af lokaler og tørrestuer samt dampning af planker. Ligeledes har savværket egen produktion af el i form af vindenergi.
Både træet og vindenergien er CO2-neutrale energikilder, hvorved savværket totalset er en CO2-neutral virksomhed.
Al øvrig affald fra opskæringen sælges som flis eller brænde, så intet går til spilde.